👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.ณัฐวุฒิ ลีลากนก อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.ณัฐวุฒิ ลีลากนก
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝑨 𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆𝒕𝒂-𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒍𝒆𝒗𝒐𝒏𝒐𝒓𝒈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒄𝒕𝒐𝒑𝒊𝒄 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒏𝒂𝒏𝒄𝒚
📝 เผยแพร่ในวารสาร Expert Opinion in Drug Safety โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 10 หน้า 929-941 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14740338.2023.2247965
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.