👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตี…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝑹𝒂𝒏𝒅𝒐𝒎𝒊𝒛𝒆𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒔𝒕-𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔: 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒍𝒐𝒓𝒉𝒆𝒙𝒊𝒅𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒄𝒓𝒖𝒃, 𝒁𝒏𝑶-𝒏𝒂𝒏𝒐𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒌𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏 𝒑𝒊𝒕𝒕𝒆𝒅 𝒌𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕
📝 เผยแพร่ในวารสาร Journal of dermatology โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 0 หน้า 1-6 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Health
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1346-8138.16903
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.