🌟 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวม Q&A ในส่วนของงานรับเข้า และงานกิจการนิสิต สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษา ณ ต่อคณะเภสัชศ…

🌟 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวม Q&A ในส่วนของงานรับเข้า และงานกิจการนิสิต สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษา ณ ต่อคณะเภสัชศาสตร์ โดย หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถ inbox หรือติดต่อสอบถามได้ที่

–> ฝ่ายรับเข้านิสิต โทร 038 – 390401 ต่อ 5024 🧪
–> ฝ่ายกิจการนิสิต โทร 038 – 390401 ต่อ 5019 🧪

#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.