“สวมหมวกนิรภัย ขับรถตามกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ” . ✅ ขับรถตามกฎจราจร …ช่วยลดอุบัติเหตุ ✅ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ช่วยลดความรุนแรงของ…


“สวมหมวกนิรภัย ขับรถตามกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ”
.
✅ ขับรถตามกฎจราจร …ช่วยลดอุบัติเหตุ
✅ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
.
🛵 ร่วมรณรงค์และขอความร่วมมือ นิสิต และ บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
🪖 สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 👍😁

#มหาวิทยาลัยบูรพา #สวมหมวกนิรภัย
#ลดอุบัติเหตุ #BUU #ทีมบูรพา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.