ประชาสัมพันธ์ การบริการวิเคราะห์สารสำคัญ จากศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ -Rx BUU ครับ #RxBuu

ประชาสัมพันธ์ การบริการวิเคราะห์สารสำคัญ จากศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ -Rx BUU ครับ

#RxBuu


เอ๊ะ! พืชสมุนไพรที่เราซื้อกินเป็นสมุนไพรที่เราต้องการจริงๆหรือมีตัวยาสำคัญเพียงพอที่จะรักษาโรคไหม หากสงสัยมาทางนี้เราช่วยท่านได้
โครงการดีๆ จากศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อทราบปริมาณสารสำคัญได้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.