คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T ขอเสนอ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสมุนไพรไทย คือ ตะไคร้และพริกไทย

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T ขอเสนอ สาระน่ารู้ ของสมุนไพรไทย คือ ตะไคร้และพริกไทย ที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการใช้เป็นอาหารและยามานาน

#RxBuu
#U2T
#สาระน่ารู้
#สมุนไพร

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.