คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T เสนอ อันตรายจากพยาธิและความจำเป็นของการใช้ยาถ่ายพยาธิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง อันตรายจากพยาธิและความจำเป็นของการใช้ยาถ่ายพยาธิ โดย ภญ.อ.สมณัฐทัย แย้มเม่น อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

#RxBuu

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.