คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T เสนอ ท้องเสียแบบไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง ท้องเสียแบบไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อและวิธีการเลือกเกลือแร่ทดแทน

#RxBuu

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.