คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T เสนอ ความสำคัญของความต่อเนื่องในการใช้ยาทารักษาเชื้อราบนผิวหนัง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง ความสำคัญของความต่อเนื่องในการใช้ยาทารักษาเชื้อราบนผิวหนัง โดย ภญ.อ.สมณัฐทัย แย้มเม่น อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

#RxBuu

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.