คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T เสนอสาระน่ารู้ การใช้กัญชาในการรักษาต่างจากการใช้เป็นอาหารอย่างไร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง การใช้กัญชาในการรักษาต่างจากการใช้เป็นอาหารอย่างไร โดย ภญ.อ.สมณัฐทัย แย้มเม่น อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

#RxBuu

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.