คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง อันตรายจากการใช้สมุนไพรแบบผิดๆ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง อันตรายจากการใช้สมุนไพรแบบผิดๆ
#RxBuu
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยบูรพา
#U2T

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.