คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับโครงการ U2T ขอเสนอการสาธิตการเตรียมแอลกอฮอล์สเปรย์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับโครงการ U2T ขอเสนอการสาธิตการเตรียมแอลกอฮอล์สเปรย์แบบบรรจุขวด ส่วนประกอบดังนี้
– น้ำ
– แอลกอฮอล์
– บิวทีลีนไกลคอล
– กลีเซอรีน
– น้ำมันกอมระเหยเปปเปอร์มิ้น
#RxBuu
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยบูรพา
#U2T

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.