คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มา ณ โอกาสนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ยศนันท์ วีระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มา ณ โอกาสนี้


มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อ
รองศาสตราจารย์ยศนันท์ วีระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มา ณ โอกาสนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.