คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง Ultrasound-Assisted Anti-Solvent Crystallization of Ibuprofen: Effect of Ultrasonic Treatment and Additive
📝 เผยแพร่ในวารสาร JournaI of PharmaceuticaI lnnovation โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้า 1-10 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://link.springer.com/article/10.1007/s12247-022-09674-6

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.