คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 📍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
📍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 👑

👉 ที่ได้รับรางวัล 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 สาขา 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 ในงานประชุม 𝙁𝘼𝙋𝘼 2023 𝙃𝙚𝙖𝙡𝙩𝙝 𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙨 𝙍𝙚𝙨𝙞𝙡𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙀𝙦𝙪𝙞𝙩𝙮: 𝙋𝙝𝙖𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙨𝙩𝙨 𝘾𝙖𝙣 𝙃𝙚𝙡𝙥 🥳

🖥 ใน 𝙏𝙤𝙥𝙞𝙘 : 𝘿𝙚𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙨𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚-𝙛𝙞𝙭-𝙙𝙤𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚𝙩𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙧𝙚𝙖𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙩𝙞𝙝𝙮𝙥𝙚𝙧𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙚𝙖𝙨𝙚

📨 วันที่: 24-28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 🧪

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.