ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Graduate Studies – Faculty of Pharmacy, Burapha University https://www.facebook.com/Grd.RxBuu ครับ 🎯 คณะเภ…

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Graduate Studies – Faculty of Pharmacy, Burapha University https://www.facebook.com/Grd.RxBuu ครับ

🎯 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร 🎯
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
✅ ระดับปริญญาโท
✅ ระดับปริญญาเอก
✨ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2565
👉👉 เปิดเรียน 19 พฤศจิกายน 2565👈👈
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สมัครเรียนและยื่นเอกสาร —> https://grd-admission.buu.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇👇
✨หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=10569
——————————————————————
✨หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=10573
———————————————
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ ✨ 038-390401 ต่อ 5027 หรือที่ https://www.facebook.com/Grd.RxBuu


🎯 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร 🎯
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
✅ ระดับปริญญาโท
✅ ระดับปริญญาเอก
✨ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2565
👉👉 เปิดเรียน 19 พฤศจิกายน 2565👈👈

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สมัครเรียนและยื่นเอกสาร —> https://grd-admission.buu.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇👇

✨หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=10569
——————————————————————
✨หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=10573

———————————————
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ ✨ 038-390401 ต่อ 5027

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.