🥰 ส่งกำลังใจ 💕 #เภสัชมหิดล ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ ทุกท่าน ในการสอบ PLE-CC1 และ PLE-CC2 💖 📍 งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ …


🥰 ส่งกำลังใจ 💕

#เภสัชมหิดล ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ ทุกท่าน ในการสอบ PLE-CC1 และ PLE-CC2 💖

📍 งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.