😆 อย่าลืมเรามีนัดกัน… 👉 MUQD Webinar series3 T2I (Talk2Inspire) “เรื่องเล่าผ่านคนมหิดล” Learning From MU Best Practices … คร…


😆 อย่าลืมเรามีนัดกัน…

👉 MUQD Webinar series3
T2I (Talk2Inspire) “เรื่องเล่าผ่านคนมหิดล”
Learning From MU Best Practices

ครั้งที่ 1⃣
“เมื่ออาจารย์แพทย์ต้องมาเป็นผู้บริหาร” 🥸

🗓 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
⏰ เวลา 13.30 – 15.00 น.

🙋‍♂️โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2558-25652)

💁‍♂️ ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

💻 บนระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Event
🔒สำรองที่นั่งรับฟัง โดยระบบออนไลน์กับเราได้ที่
🔗 http://bit.ly/3tW8EDu
อย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะ 🥰

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.