🔴ปลดล็อกกัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้? สิ่งที่ควรระวัง? ∙ สิ่งที่ทำได้ตามกฎหมาย ∙ ข้อควรระวัง-อันตรายต่อร่างกาย ∙ คนกลุ่มไหนไม่ควรใช้…


🔴ปลดล็อกกัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้? สิ่งที่ควรระวัง?
∙ สิ่งที่ทำได้ตามกฎหมาย
∙ ข้อควรระวัง-อันตรายต่อร่างกาย
∙ คนกลุ่มไหนไม่ควรใช้

ร่วมพูดคุยโดย
– รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
อายุรแพทย์พิษวิทยา ประจำศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

🗓ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
⏰เวลา 19.00-20.00 น.

#ปลดล็อกกัญชา
#MahidolChannelLIVE
#MahidolChannel

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.