📣 เตรียมตัวให้พร้อม #มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ #TCAS67 ผ่านระบบ MU-TCAS รอบ 1 Portfolio รอบที่ …

📣 เตรียมตัวให้พร้อม #มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ #TCAS67 ผ่านระบบ MU-TCAS รอบ 1 Portfolio รอบที่ 1/1 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (ปิดระบบ เวลา 12.00 น.)

‼️พิเศษ! รับชม Live แนะนำกำหนดการ previews หน้าตาระบบรับสมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ MU-TCAS จุดที่ผู้สมัครมักพลาดบ่อย และถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ โดยอาจารย์เมย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล แอดมินเพจ TCASMahidol

📍 พบกันวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้ ทาง Facebook, YouTube, X (Twitter) TCASMahidol ในเวลา 20.00 – 21.00 น.

งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS67 ผ่านระบบ MU-TCAS รอบ 1 Portfolio รอบที่ 1/1 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (ปิดระบบ เวลา 12.00 น.)

พิเศษ! รับชม Live แนะนำกำหนดการ พรีวิวหน้าตาระบบรับสมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ MU-TCAS จุดที่ผู้สมัครมักพลาดบ่อย และถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ โดยอาจารย์เมย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล แอดมินเพจ TCASMahidol

พบกันวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้ ทาง Facebook, YouTube, X (Twitter) TCASMahidol ในเวลา 20.00 – 21.00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.