📣 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP) วันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ ห…

📣 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP) วันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
📍 รายละเอียด/ลงทะเบียน https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=189

——————
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่
Website: https://pharmacy.mahidol.ac.th/
Instagram: @mahidol_pharmacy
Twitter: @mupharm

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.