📣 ขอเชิญเภสัชกรวิชาชีพสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ✔️ ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 28 สิ…

📣 ขอเชิญเภสัชกรวิชาชีพสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
✔️ ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 28 สิงหาคม 2565 (สำหรับรอบการฝึกอบรมในเดือนตุลาคม 2565)
✔️ ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณา วันที่ 2 กันยายน 2565
✔️ ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียน https://tinyurl.com/28xtzsjo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ภาควิชาเภสัชกรรม
E-mail: [email protected]
โทร. 0-644-8694 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ
📞 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
E-mail: [email protected]
โทร. 087-559739 (ในวันและเวลาราชการ)
📍 Fanpage: MUPY Clinical Pharmacy Conference

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.