📌โรคฝีดาษลิง ติดต่อง่ายแค่ไหน? คนไทยต้องกังวล? . เมื่อโรคเก่าระบาดใหม่ แต่กลายพันธุ์เร็วกว่าเดิม เราจะรับมือป้องกันไม่ให้เสี่ยง…


📌โรคฝีดาษลิง
ติดต่อง่ายแค่ไหน? คนไทยต้องกังวล?
.
เมื่อโรคเก่าระบาดใหม่ แต่กลายพันธุ์เร็วกว่าเดิม
เราจะรับมือป้องกันไม่ให้เสี่ยงติดไวรัสนี้ได้อย่างไร?
.
ร่วมพูดคุยโดย
– ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

– ศ. ดร.วสันต์ จันทราทิตย์
หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

🗓พุธที่ 15 มิถุนายน 2565
⏰เวลา 19.00-20.00 น.

#ฝีดาษลิง
#MahidolChannelLIVE
#MahidolChannel

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.