🌳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันย…

🌳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ สวนเบญจกิติ ทุกท่าน ☘️

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.