✨✨✨ เปิดลงทะเบียนสอบรับรองทักษะดิจิทัลฯ มาตรฐาน ICDL (ICDL Certification Test) 👉 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 👈 👩‍🦰 👨‍💼 **สำหรับนัก…


✨✨✨ เปิดลงทะเบียนสอบรับรองทักษะดิจิทัลฯ มาตรฐาน ICDL (ICDL Certification Test)
👉 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 👈

👩‍🦰 👨‍💼 **สำหรับนักศึกษาและบุคลากร** ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
“ทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack”
🔵 รอบสอบวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
☀️ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และ
🌤️ รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
‼️ ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566
✍️ ลงทะเบียนสอบได้ที่ https://forms.gle/ktgPjJkNb7w5EhTk7

🔵 รอบสอบวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
☀️ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และ
🌤️ รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
‼️ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
✍️ ลงทะเบียนสอบได้ที่ https://forms.gle/vWcgewvM7QyE2bTAA

‼️ ผู้ที่ยังสอบโมดูลในเฟส 1 ไม่ครบ ขอให้ลงสอบโมดูลที่เหลือให้ครบโดยด่วน‼️
____________________________
☎️ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
🙋‍♀️คุณจณัญญ์ธร สุพรรณธริกา
โทรศัพท์. 0 2849 6022 E-mail : [email protected]
หรือ
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
🙋‍♀️คุณจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์
โทรศัพท์. 0 2849 4512 E-mail : [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.