ได้รับยาอัลเบนดาโซลมา แต่ไม่ได้รับประทานก่อนนอน แต่เผลอรับประทานหลังอาหารเย็น จะสามาร


Reference:1. Zentel™ Albendazole. https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_SG/products/PDF/zentel/zentel.pdf 2. Humphries D, Nguyen S, Kumar S, Quagraine JE, Otchere J, Harrison LM, et al Effectiveness of albendazole for hookworm varies widely by community and correlates with nutritional…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.