โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม: การดูแลและรักษาน้ำกัดเท้า . อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/76/ . #เภ…

โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม: การดูแลและรักษาน้ำกัดเท้า
.
อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/76/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/
.
หรือติดต่อหน่วยงานบริการวิชาการ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-unit.php

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.