แม่ใคร ใครก็รัก เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สรรพโรคตามมา ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน กระดูกบาง วัยทอง และอื่นๆ อีกมากมาย มาฟังความรู้ระด…


แม่ใคร ใครก็รัก เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สรรพโรคตามมา ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน กระดูกบาง วัยทอง และอื่นๆ อีกมากมาย

มาฟังความรู้ระดับแม่ๆ ใน MUPY Alumni Talk Ep.7
“วันแม่ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยเพศแม่”
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00-21:00

วิทยากร
-รศ. ดร. ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ Rx4
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม , อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-รศ. ดร. ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ Rx26
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ:
-ภก.วิรุณ เวชศิริ (หมี) Rx28 กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) และ
กรรมการบริษัท Pharm Connection Co., Ltd.
-ภญ.ชวัลญา ทรงเทพ ฝ้าย Rx47
Product specialist, Siam Pharmaceuticals Co., LTD.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.