เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17:30 น. เภสัชกร นนทิพัทธ์ พัชรเกียรติกนก บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เ…

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17:30 น. เภสัชกร นนทิพัทธ์ พัชรเกียรติกนก บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล Rx49) เข้ารับพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม” ประจำปี 2566 จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รายละเอียดข่าวและภาพกิจกรรม https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3674

งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
——————
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่
Website: https://pharmacy.mahidol.ac.th/
Instagram: @mahidol_pharmacy
Twitter: @mupharm

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.