เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แล…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมงานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 และวันเภสัชกรโลก 2566 (12th Thailand Pharmacy Congress and World Pharmacists Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “Digital & Disruptive Issues: Challenge and Opportunity for Pharmacists to Improve Drug and Health Systems” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

รายละเอียดข่าวและภาพกิจกรรม
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3675

——————
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่
Website: https://pharmacy.mahidol.ac.th/
Instagram: @mahidol_pharmacy
Twitter: @mupharm

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.