“เภสัชมหิดลจะก้าวไกล เราร่วมใจกันสานต่อ“ ขอเชิญร่วมบริจาคกับเรา … คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้…


“เภสัชมหิดลจะก้าวไกล เราร่วมใจกันสานต่อ“ ขอเชิญร่วมบริจาคกับเรา … คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

ร่วมบริจาคได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/donate/index.php?goto=howtodonate

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.