“เภสัชมหิดลจะก้าวไกล เราร่วมใจกันสานต่อ“ ขอเชิญร่วมบริจาคกับเรา … คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได…

“เภสัชมหิดลจะก้าวไกล เราร่วมใจกันสานต่อ“ ขอเชิญร่วมบริจาคกับเรา …
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ
ร่วมบริจาคได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/donate/index.php

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.