“เภสัชมหิดลจะก้าวไกล เราร่วมใจกันสานต่อ” #เภสัชมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษาและภารกิจของคณะฯ พร้อมลดหย่อนภ…

“เภสัชมหิดลจะก้าวไกล เราร่วมใจกันสานต่อ” #เภสัชมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษาและภารกิจของคณะฯ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า … อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปกับเรา
.
📌 ช่องทางรับบริจาค หลากหลายช่องทาง สะดวกและรวดเร็ว
1) บริจาค Online ด้วยบัตรเครดิต
2) โอนเงินเข้าบัญชี
3) QR E-Donation
4) บริจาคด้วยตนเองที่คณะเภสัชฯ
.
💻 ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม: https://pharmacy.mahidol.ac.th/donate/index.php
.
📞 สอบถามรายละเอียด หน่วยการเงิน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่ 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 096-812-0713 (ในวันและเวลาราชการ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.