หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม EndNote 20″…


หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ

“การใช้งานโปรแกรม EndNote 20”
(บรรยายไทย)

เนื้อหาการอบรม
– การใช้ Endnote เพื่อการผลิตผลงานวิชาการ
– การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (New library) และการเปิดดลังเก็บข้อมูลเติม (Existing library)
– การสร้างกลุ่มข้อมูลในแบบ Group Set, Custom Group, Smart Group, combine Group
– การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote
– การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณานุกรม
– การทำรูปบรรณานุกรม (Bibliography) และการอ้างอิงในเนื้อหา (Citation in text) ร่วมกับโปรแกรม Microsoft word

โดยวิทยากร : คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส

ในวันพุธที่ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
บรรยายออนไลน์ผ่าน Webex

ลงทะเบียนได้ทาง
https://forms.gle/98pG8EqxMqoeoJEZ7

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.