สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับต้นฉบับ MU PRESS ประเภทหนังสือหรือตำรา ฉบับวิชาการหรือฉบับ…


สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับต้นฉบับ MU PRESS
ประเภทหนังสือหรือตำรา ฉบับวิชาการหรือฉบับประชาชน จะเขียนเดี่ยวหรือเป็นทีม ก็ยื่นเสนอพิจารณาได้

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจสร้างสรรค์หนังสือ ตำรา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://mupress.mahidol.ac.th/index.php?id_cms=6…

* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล รับต้นฉบับภาษาไทยเท่านั้น *

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.