สอนวิธีการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี | We Mahidol

การทำ CPR คือ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หรือ หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ ถือเป็นเรื่องสำคั…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.