สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุน “Pre-Talent Mobility” ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม …


สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุน “Pre-Talent Mobility” ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : https://int.mahidol.ac.th/%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.