สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “การสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลั…


สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “การสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท
คุณสมบัติ
– เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญยาตรี หรืออนุปริญญา
– สมัครในรูปแบบทีม ที่มีนิสิต/นักศึกษา ตั้งแต่ 2 คณะขึ้นไป ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คนต่อทีม ทั้งนี้ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/2023/10/20/soft-power-03/

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

โทร : 092-246-0170

E-Mail : [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.