ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) #เภสัชมหิดล เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส…

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) #เภสัชมหิดล เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาวิธีและประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์ความคงสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ: https://pharmacy.mahidol.ac.th/capq/np/main.php
.
ติดต่อสอบถาม โทร. 096-8123539
Email: [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.