ยอดวิวพรหมลิขิตหรือจะสู้ยอดหนี้บัตรเครดิตพี่ได้ 💳 มาสมัครงานกับเราหนาออเจ้า 📲 ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2…


ยอดวิวพรหมลิขิตหรือจะสู้ยอดหนี้บัตรเครดิตพี่ได้ 💳
มาสมัครงานกับเราหนาออเจ้า 📲

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 3 กองวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา) กองกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
———————————–
คณะกายภาพบำบัด
– ช่างเทคนิค 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตลาด) 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานหลังปริญญา) 1 อัตรา
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
————————————
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– สัตวแพทย์ (สัตว์ป่วยนอก) 1 อัตรา
– สัตวแพทย์ (ฉุกเฉิน) 3 อัตรา
————————————
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
– พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น) 1 อัตรา
————————————
คณะทันตแพทยศาสตร์
– พนักงานบริการ (พนักงานเปล) 1 อัตรา
————————————
คณะเทคนิคการแพทย์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพศหญิงเท่านั้น) 3 อัตรา
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล (ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา
– พยาบาล 2 อัตรา
– นักตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา
– นักทัศนมาตร 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 อัตรา
– พยาบาล (ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 2 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล (ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา
– พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 4 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศูนย์กีฬารามาธิบดี) 2 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล (ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ (CT-MRI) 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์) 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– นักวิชาการสถิติ (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (ด้านการตลาด) 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (เลขานุการสาขาโรคติดเชื้อ) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ (call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา
– นักบริหารความเสี่ยง (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและสนับสนุน) 1 อัตรา
– เภสัชกร (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Wellness Center) 2 อัตรา
– นักวิชาการเวชสถิติ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี) 1 อัตรา
————————————
คณะศิลปศาสตร์
– นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
————————————
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
– อาจารย์ 2 อัตรา
————————————
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
– อาจารย์ (Teacher in Thai Social Studies ) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยนานาชาติ
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
– นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
———————————–
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– ช่างเทคนิค 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– แพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป) 3 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ((ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
– สัตวแพทย์ (สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา
————————————
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
– เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา
————————————
สถาบันโภชนาการ
– นักวิจัย (การเรียนการสอน) 1 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– นักเอกสารสนเทศ (งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ) 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.