มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือผู้มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 – ไ…


มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือผู้มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
– ไม่นำลูกโป่งเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย
– ไม่ประดับดอกไม้บนเสื้อครุย และบนศีรษะบัณฑิตโดยเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยมหิดล ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.