มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการตระหนักรู้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครื…


มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการตระหนักรู้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Open. Connect. Balance. ประจำปี 2565

โดยทาง MUSAIS กำหนดจัดกิจกรรม APEC Youth Voices Matter (Essay and Speaking Contest) เพื่อนักศึกษาโดยเน้นไปที่การสร้างความมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าภาพ และส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันในฐานะประชาคมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคต โดยเน้นย้ำแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และการนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusiveness)

เปิดรับสมัครเรียงความในหัวข้อ “Open. Connect. Balance. เพื่อเขตเศรษฐกิจ เอเปคที่เข้มแข็ง” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คัดเลือกให้เหลือผู้เข้ารอบจำนวน 10 คน เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปในการแข่งขัน Public Speaking วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
– เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา หรือศิษย์เก่าสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
– อายุ 15 – 24 ปี (อายุไม่เกิน 24 ปี ณ วันสมัคร)

สามารถส่งเรียงความ (essay) ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ – 15 กรกฎาคม 2565
Scan QR code หรือกดลิ้งก์ https://drive.google.com/drive/folders/19u7DmKylckNDaDQ6ZhWb4lwAmTMrPV53?usp=sharing เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

#YourVoicesMatter #MUSAIS2022

————————————-

As #APEC2022THAILAND draws near, Mahidol University in collaboration with กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand is holding the “APEC Youth Voices Matter (Essay and Speaking Contest)” to encourage student participation and strengthen the sense of global citizenship and inclusiveness among the Asia-Pacific community.

Interested students may submit an essay (in either Thai or English) under the topic “Open. Connect. Balance. for a strong APEC” from today until 15 July 2022. Only 10 shortlisted applicants will be invited to the public speaking round on 31 August to compete for over 25,000 THB prize money.

Applicant qualifications:
– Currently enrolled as a high-school/university student at Mahidol University, or being an alumnus.
– 15 – 24 years of age (by the date of submission)

Scan the QR Code or click the link below for more details.
https://drive.google.com/drive/folders/19u7DmKylckNDaDQ6ZhWb4lwAmTMrPV53?usp=sharing

#YourVoicesMatter #MUSAIS2022

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.