พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Rx รุ่น 50 รหัสนักศึกษา 6103XXX วันพุธที่ 10 สิงหาคม…


พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565
Rx รุ่น 50 รหัสนักศึกษา 6103XXX

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญคณะจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีการมอบเสื้อกาวน์ “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง ครั้งที่ 12 เพื่อสานความสัมพันธ์ และส่งกำลังใจเชิญสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษา”
👉 คลิกเพื่อลงทะเบียน สำรองที่นั่งได้ที่ลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsEyJirGl75lUyXbQU-m-_RelOudEBEH3gAd43gJKALXoxmw/viewform
*แบบฟอร์มลงทะเบียน เฉพาะอาจารย์คณะเภสัชฯ

‘ประกาศจากงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565’
🗺️ รูปประชาสัมพันธ์
: งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
💬 ข้อความประชาสัมพันธ์ใน Facebook
: งานกิจการนักศึกษา

#FacultyofPharmacyMahidolUniversity
#งานกิจการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
#พิธีมอบเสื้อกาวน์Rx50

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.