ป้องกันการแพ้ยารุนแรงด้วยการตรวจยีน | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

ป้องกันการแพ้ยารุนแรงด้วยการตรวจยีน
.
อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/508/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol


การแพ้ยา เป็นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่มีต่อยา เมื่อร่างกายมองว่ายาคือสิ่งแปลกปลอมจึ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.