ปัสสาวะเปลี่ยนสีหลังกินยา . อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/256/ . #เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์…

ปัสสาวะเปลี่ยนสีหลังกินยา
.
อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/256/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.