:: ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ #เภสัชมหิดล :: . การประชุมวิชาการ เรื่อง Pain Point in Pharmaceutical Care (3PC): Unraveling a…

:: ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ #เภสัชมหิดล ::
.
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pain Point in Pharmaceutical Care (3PC): Unraveling and Counseling Approach วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์
.
รายละเอียด/ลงทะเบียน – https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=172
.
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol #CPE
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/
.
หรือติดต่อหน่วยงานบริการวิชาการ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-unit.php

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.