บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร

โช๊คเบอร์รี่ (Chokeberry) กับความดันโลหิตสูง
.
บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร https://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=125
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.