#บรรณารักษ์ชวนรู้ ข่าวสารน่าสนใจจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ผ…


#บรรณารักษ์ชวนรู้ ข่าวสารน่าสนใจจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือนค้นคว้างานวิจัยในวารสารไทย TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 ติดตามได้ที่ https://tci-thailand.org/?p=10125
………………………………………………………………
https://stang.sc.mahidol.ac.th
Line l X l IG: @stanglibrary
E-mail: [email protected]
#StangMongkolsukLibrary #stanglibrary

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.