นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่กำลังจะตีพิมพ์ผลงาน ไม่ควรพลาด!!! ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชวนทุกท่านเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ…


นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่กำลังจะตีพิมพ์ผลงาน ไม่ควรพลาด!!!
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชวนทุกท่านเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพวารสาร และตัวชี้วัดต่าง ๆ ประกอบการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์
.
วันพุธที่ 4 ต.ค. 2566 : การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล JCR รุ่นที่ 3
แนะนำการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports 2022
📌เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Journal Impact Factor กับ Journal Citation Indicator
📌วิธีการสืบค้นค่า Journal Impact Factor ค่า Quartile
📌วิธีใช้ Filter สำหรับค้นหาวารสารเพื่อตีพิมพ์
📌วิธีตรวจสอบค่า Top10%, Top5% และ Top1% ของวารสาร
.
วันพุธที่ 11 ต.ค. 2566 : การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SJR รุ่นที่ 3
เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank 2022 และสามารถคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์
📌ความแตกต่างระหว่าง SJR กับ SIR
📌วิธีการสืบค้นค่า H-Index และค่า Quartile
📌เปรียบเทียบคุณภาพวารสาร ประกอบการพิจารณาตีพิมพ์
.
วันพุธที่ 18 ต.ค. 2566 : แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ด้วย Journal Finder รุ่นที่ 3
แนะนำเครื่องมือช่วยเลือกวารสารในเครือสำนักพิมพ์ Elsevier และ Wiley เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนตีพิมพ์
📌พิจารณาจากดัชนีคุณภาพวารสาร CiteScore และ Journal Impact Factor
📌ปัจจัยอื่น ๆ เช่น Time to First Decision, Time to Publication และ Acceptance Rate
.
……………………………………………………………………………………………..
🗓 วันพุธที่ 4,11 และ 18 ตุลาคม 2566
⏰ เริ่ม 13.00 น.
🏫 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 (Mac OS) หรือทางออนไลน์ Google Meet
👉 ลงทะเบียน https://stang.sc.mahidol.ac.th/training
.
https://stang.sc.mahidol.ac.th
Line l X l IG: @stanglibrary
E-mail: [email protected]
#StangMongkolsukLibrary #StangLibrary #StangLibrarytraining

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.