ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดการนำสมุนไพรไทย…

ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดการนำสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยภาคเอกชน สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์
.
เข้าสู่ฐานข้อมูล – https://cosmeherb.nbt.or.th/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.